Skip to main content

NEURADNO / sive ekonomije

NEURADNO / sive ekonomije
(neuradno gospodarstvo) Gospodarske dejavnosti, ki se ne izvajajo prek zakonito registrirana organov in niso poročali, da davčni organi in organi socialna varnost. Pogosto je označen kot neformalni ali neorganizirani sektor. Obseg teh dejavnosti sega od opravljanja storitev na delo izrednega hišniške, vrtnarjenje in poučevanje otrok do obsežnega organiziranega kriminala in trgovine z mamili. Čeprav je večina dejavnosti v manjšem obsegu v sivi ekonomiji in neškodljiva, neformalni sektor pogosto pomeni zakonodajo zanemarjanje, ki se ukvarjajo z vprašanji zdravstvenih in varnostnih ukrepov, omejitve pri uporabi otroškega dela in zakonodaje o določitvi minimalne plače, pomanjkanje ustreznega zavarovanja zaposlenih, utaja davek na dohodek, davek na dodano vrednost in prispevki za socialno zavarovanje, pa tudi pba sistem socialne varnosti z prejemanjem koristi, ki dejansko delajo v tem času ljudi. Seveda je izredno težko izmeriti raven neformalne dejavnosti, kar zmanjšuje zanesljivost uradnih statističnih kazalnikov gospodarske aktivnosti.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.