Skip to main content

Nezavarovana posojila

nezavarovana posojila
(nezavarovano posojilo) Posojilo, v skladu s pogoji, ki jih ima upnik nima pravice do nobenega posebnega dela premoženja dolžnika v primeru njene vrnitve. V nasprotju z zavarovanim posojilom, v katerem ima dajalec kredita pravico prejeti kakršno koli premoženje, če odplačilo ni izvršeno do datuma zapadlosti. V primeru, ko se posojilojemalec približuje stečaju ali postane plačilno nesposoben, upniki, ki so dali nezavarovana posojila, običajno stojijo po upnikih, ki so zagotovili posojila in se prijavljajo za vsa razpoložljiva sredstva. Nezavarovano posojilo je zato bolj tvegano kot zavarovano in zahteva višje obrestne mere za nadomestilo tveganja upnikov.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.