Skip to main content

Urbi et Orbi

Urbi et Orbi
(lat urbi et orbi - mestnih in podeželskih območjih, po vsem svetu) za informacije javnega značaja, "za vse" se uporablja pri primerjavi javne evidence dejavnosti izmenjavo Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.

Ekonomski slovar. 2000.