Skip to main content

Vezane vloge

vezane vloge
(čas vlog) prispevek k ameriški banki ali drugi finančni instituciji, v skladu s katerim se vlagatelj po predhodnem obvestilu o umiku soglasja v kazni, zahteva v zvezi z interesi v odsotnosti takšnega obvestila. V Združenem kraljestvu imajo podobne funkcije depozitni račun.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.

vezane vloge
depozit, ki ga je banka prejela na dobro opredeljeno obdobje.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Gospodarski slovar. 2000.