Skip to main content

NUJNI potrdila o vlogah

NUJNI potrdila o vlogah
NUJNI potrdila o vlogah - denarja za to potrdilo lahko umakne po določenem časovnem obdobju.

Gospodarski slovar. 2010.


Gospodarski slovar. 2000.