Skip to main content

NUJNO obveza iz posojil

NUJNO obveze iz posojila,
na listine, ki dovoljuje banki za umik sredstev iz nesporni. posojilojemalčevo posojilo z namenom odplačila posojila, ki se pojavi po izteku roka, določenega v dokumentu. Ob prevzemu posojila mora banka posojilojemalcu predložiti nujno obveznost.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.