Skip to main content

Terminske transakcije

terminske transakcije
dogovor o prodaji vrednostnih papirjev (predvsem delnic), na kateri so vrednostni papirji, prenesene na kupca v trenutku, transakcije, in njihovo plačilo, ki po določenem času , običajno v roku enega meseca. V primeru nujne valutne transakcije se plačila izvedejo po določenem obdobju po tečaju, ki je določena v času transakcije.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.