Skip to main content

Proračunski primanjkljaj ZDA

proračun ZDA primanjkljaj
(primanjkljaj, ZDA) Primanjkljaj državnega proračuna ZDA. Znatno se je povečal v 80. letih. XX stoletje. in še naprej rastejo v 90-ih. Kljub večkratnim pozivom za njegovo politično in poskusu, da bi zmanjšali zakonodajno rešitev za vprašanje, s sprejetjem zakona Gremma- Rudman-HOLLINGS. Ta primanjkljaj ne sme zamenjevati s primanjkljajem v ZDA trenutne plačilne bilance, medtem ko je bil proračunski primanjkljaj je glavni vzrok primanjkljaja tekočega računa.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.