Skip to main content

US FEDERALNI SISTEM

US Federal Reserve
(FRS) ( angl. Federal Reserve System) združenje 12 Federal Reserve bank, ki opravljajo skupaj funkcije centralne banke ZDA, pa tudi poslovne banke, ki so članice Federal Reserve. Ustanovljen je bil leta 1913, je Federal Reserve banke za izdajo bankovcev, denarne storitve zveznega proračuna, nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev, regulacije in nadzora poslovnih bank, izvaja posle na trgih svetovnih valut.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.