Skip to main content

UPORABA DELOVNIH KAPITALA

UPORABA DELOVNIH KAPITALA
procesu zagotavljanja kontinuitete cikla razmnoževanje, prometa denarnih predujmov. Za izboljšanje učinkovitosti uporabe obtoku sredstva, izračunane ustrezne standarde, ki napoveduje potrebe premaze. Za oceno uporabo kapitala, ki se uporablja kazalec delovnega delovnega promet kapitala, promet stopnje.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.