Skip to main content

OPŠTE STORITVE

SLUŽBE
(od Francija komuna -. Skupnost) opravljajo za prebivalstvo in se nanašajo na vzdrževanje in zagotavljanje življenjskih pogojev na krajih, kjer ljudje ostanejo doma (oskrba z vodo, oskrba s toploto itd.).

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.