Skip to main content

Užitek

užitek
( lat usus -. Uporaba in fructus - sadje, dohodek ) pravico do vseživljenjske uporabe druge stvari in dohodka od njega, pod pogojem, da ohranja svojo celovitost in ekonomski namen.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.