Skip to main content

VAKUUM

dotacij
na vzhodu: premičnega in nepremičnega premoženja, podaril verskih organizacij. Možno pisanje izraza waqf.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.