Skip to main content

FREEDOM

konkavna
(konkavnost) funkcija deluje, kar pomeni, da pri ocenjevanju njene vrednosti v treh točkah, kjer se in & lt; b & LT; z njene vrednosti na točki b ni nikoli manj, vendar ne sme preseči ustrezne tehtano povprečje njene vrednosti na točkah in in do . Če Y = f (x), element y konkavna, ko je f (b) (ba) f (a) + (c -b) f (c) / (c-a), in strogo konkavna, če je f (b)> GT; (b-a) f (a) + (c-b) f (c) / (c-a). Funkcija padajoče mejne uporabnosti je tako konkavna, posameznik s takšno funkcijo koristnosti pa ni tvegan. Na vodoravni osi se poraba odloži, na navpični osi - kumulativna korist. U (C1) & GT; (C1-C0) / (C2 -C0U (C0) + (C2-C1) / (C2-C0U (C2). Linija Abd prikazuje funkcijo koristnosti. Linija AED ...> - črta, ki povezuje točko A in R Slika 5: konkavnost Če funkcija pripomoček je strogo konkavna, točki do nad . točka E Če funkcija pripomoček rahlo konkavno, točka do je enaka ali višja od e pojasnjevalne Ekonomija slovarju - M: ... "INFRA-M "Ves svet." J. Black, generalni uredniki: D.S. Osadchaya IM 2000.

Gospodarski slovar 2000.