Skip to main content

VELJAVNOST

veljavna
(od France valide - legitimna, ki velja.) Glede na začetno statističnih podatkov, ki se uporabljajo v gospodarske raziskave: zanesljivost podatkov, če ne bi bilo napake pri za netočnost izbrane metodologije zbiranja podatkov.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.