Skip to main content

Valorizacija

valorizacija
( fr. valorizacija) načrtujejo, organizirajo povišanje cen blaga, deviznega tečaja, vrednostne papirje, valute, pri čemer se kot rezultat, zaradi dejavnosti, ki jih deželne vlade ...

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.