Skip to main content

"Dragocenega" BANČNI

"dragocenega" BANČNI
vrsta bančnega sistema, v katerem so banke združeni s sistemom sodelovanja (kontrolnih paketov) in veznima direktoratov.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.