Skip to main content

Sodba vrednost

sodba vrednost
sodba o umestnosti ali drugače tega pojava, da je res in kaj je nepravično, kaj bi moralo biti in kaj ne bi smelo biti.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.