Skip to main content

VREDNA CENA

CENIK
(obdavčljiva vrednost) Davki na gradbišče. Uporablja se v Združenem kraljestvu v sistemu lokalnih davkov. Sprva se je domnevalo, da bi obdavčljiva vrednost služila kot ocena za izračun najemnine za nepremičnine. Vendar pa je do zdaj povezava med njimi skoraj izbrisana. Obdavčljiva vrednost se še vedno uporablja pri izračunu davka od dohodka iz dejavnosti in kot osnova za izračun vodnih stroškov v bivalnih prostorih.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.