Skip to main content

Donos

stopnje donosa
relativno mero, opredeljena kot razmerje med vrednostjo vseh, ki jih je prejelo podjetje za zadnje obdobje (običajno eno leto ) dobička na 100 delnic na trenutno ceno teh delnic.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.