Skip to main content

VREDNOST PONUDBE

VREDNOST PONUDBE
količina blaga ali storitev določene vrste, ponujanje v prodajo na posebne tržne cene za določeno obdobje. Velikost ponudbe je odvisna od cen blaga in storitev, stroškov proizvodnje, cen nadomestnega blaga in komplementarnega blaga, od davkov.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.