Skip to main content

Variabilnost kazalnikov trajnostnega

variabilnost kazalnikov trajnostnega
vrednost, ki kaže, v kolikšni meri lahko podjetje denarni znesek razlikuje od načrtovanega, pričakujemo zaradi nihanj ravni donosnosti, stopnje vrednostnih papirjev, valut.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.