Skip to main content

Od

od
(spremenljivka) Vrednost, ki se lahko spremeni. Spremenljivke lahko odražajo cene, obrestne mere, visok dohodek, količino blaga, itd eksogenih spremenljivk - to so spremenljivke, ki se spremenijo vzroke, ki ležijo zunaj modela ..; Endogene spremenljivke določajo dejavniki znotraj modela. Spremenljivke, ki so eksogene v enem modelu, so lahko eksogene v drugi. Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.

Ekonomski slovar. 2000.