Skip to main content

SPREMENLJIVI STROŠKI

VARIABLE COSTS
(spremenljivi stroški) Spremenljivi stroški so tisti del stroškov, ki se razlikujejo glede na raven proizvodnje. Nasprotno so stalni stroški, ki so potrebni za to, da je sprostitev sploh mogoče; niso odvisni od ravni proizvodnje. Upoštevati je treba, da je to temeljna razlika. Cena uporabljenega vira je lahko stabilna že leta, vendar se še vedno nanaša na variabilne stroške, če je znesek, uporabljen za ta vir, odvisen od izdaje. Cene drugih virov se lahko razlikujejo, vendar se bodo še vedno obravnavale kot stalni stroški, če uporabljeni znesek ni odvisen od ravni proizvodnje.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.