Skip to main content

Spremenljivka nominalno

spremenljivka nominalno
(nominalna spremenljivih) ekonomskih spremenljivk v denarnem smislu. V primerih vključujejo podatke o nacionalnega dohodka, raven cen in plač. Spremenljivke v nominalnem smislu je treba razlikovati od spremenljivk v realno, ki so v takšnih fizičnih enotah, kot so zaposlovanje in proizvodnjo jekla, in zgolj digitalnih podatkov, kot so elastičnost in odstotkih.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.