Skip to main content

Od

od
stroški, stroški, stroški - stroški, katerih višina je odvisna predvsem od obsega proizvodnje blaga in storitev.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.