Skip to main content

Koeficient variacije

koeficient variacije
(koeficient variacije) hitrost spreminjanja glede na srednjo vrednost. Vrednost se meri v povprečju in variabilnosti izmerjene standardnim odklonom, ki je enaka kvadratnemu korenu standardni odmik od srednje vrednosti. Torej, če je N Rezultati opazovanja xi, , kjer i = 1, 2, ... N povprečna vrednost μ = ΣiN Xi / N standardna deviacija σ = ΣiN (ξi-μ) 2 / N in koeficient variacije c = σ / | j. Čeprav je koeficient variacije je primerna za merjenje variabilnosti v primeru spremenljive vrste potrošnje in investicij, ki so vedno pozitivna vrednost, ni mogoče uporabljati s spremenljivkami, kot so neto naložbe v zalog in nedokončane proizvodnje, ki lahko spremenijo predznak, in zato, vrednost m lahko ima zelo majhno ali negativno vrednost. Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.

Ekonomski slovar. 2000.