Skip to main content

Spremenljivi RENT

Spremenljivi RENT
( Anglija varnost dividend nosijo.) Vrednostni papirji, ki dajejo pravico do prejemanja del dividende na delnice delni prispevek itd.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.