Skip to main content

Različne bančne dajatve

različne bančne dajatve
bančni stroški za opravljanje storitev za stranko, kot so zbiranje in vračilo menice, naselij, čeki, itd

Raizberg BA Lozovskiy L Sh., Starodubtseva E. B .. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.