Skip to main content

Poslu

poslu
vrsto poslovanja, ki se osredotoča na praktično uporabo tehničnih in tehnoloških inovacij, rezultati znanstvenih dosežkov, ki še niso preizkušene v praksi. Ta vrsta poslovanja je povezana z večjim tveganjem, da tvegani kapital podjetja se pogosto imenuje tvegano.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.