Skip to main content

Podjetje

podjetje
Venture - mala podjetja, ki se ukvarjajo v aplikativne raziskave in razvoj, inženiring in načrtovanja dejavnosti, tehnološke inovacije, tehnološke inovacije.

Gospodarski slovar. 2010.


Ekonomski slovar. 2000.