Skip to main content

Samoglasniki DRAŽBA

Samoglasniki DRAŽBA
trgovanja, podatki o udeležencih in vsebini njihovih predlogov so objavljeni javno, odkrito . Rezultati javnih razpisov (odprta ponudba) so objavljeni v tisku.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.